Uudised

Maaülikoolis jätkufoorum jätkusuutlikust biomajandusest

Täna, 24. septembril algusega kell 11.30 toimub Eesti Maaülikooli aulas Kreutzwaldi 1a foorum „Nutikas jätkusuutlik biomajandus“.

Foorumil käsitletakse teadmistepõhise biomajanduse arengusuundi Euroopas, räägitakse regionaalsest planeerimisest ja komplekssest mõtlemisest, kogemustest Euroopa teistes väikeriikides ja maakasutuse võimalustest Eestis, arutletakse jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku energiamajanduse ja selle üle, kas jäätmed üldse ongi jäätmed.

Ettekannetega esinevad Maive Rute Euroopa Komisjoni biotehnoloogia, põllumajanduse ja toidualaste teadusuuringute direktoraadist, Mait Kriipsalu, Argo Normak ja Rando Värnik maaülikoolist, Tea Nõmmann Säästva Eesti Instituudist, Maria Habicht SA Archimedesest ja Urmo Lehtveer Setomaa Valdade Liidust.

„Tuleviku sidumine loodust ja inimesi väärtustava rohelise majandusega on nii Euroopas kui kogu maailmas üha suuremat hoogu kogumas,“ lausus Eesti Maaülikooli teadusprorektor Anne Luik. „Selle vajaduse mõistmine on arengu ning konkurentsivõime seisukohast väga oluline. Uued teadmised ja tehnoloogiad annavad võimaluse taastuvate loodusvarade säästlikuks kasutamiseks ning aitavad vähendada kahjulikku mõju keskkonnale.“

Lisaks keskkonnakaitsele ja säästvale ressursikasutusele peame suuremat tähelepanu pöörama tarbijate valmisolekule. Inimesi on vaja järjekindlalt suunata oma tarbimisharjumuste ja väärtushinnangute muutmisele. Ka tavalistesse eluvaldkondadesse ja tegevustesse on vaja lisada rohelist mõtteviisi, tekitades sellisel viisil nõudlust ökoloogiliselt korrektsete lahenduste järele.

Foorumi sihtgrupiks on ettevõtjad, teadlased, üliõpilased, riigi ning kohaliku omavalitsuse esindajad ja kõik, kes tunnevad muret Eesti jätkusuutliku arengu pärast.

Foorum on jätkuks 28. mail toimunud foorumile „Nutikas roheline majandus – uus võimalus Eestile?“ (materjalidega saate tutvuda EMÜ kodulehekülje aadressil: http://www.emu.ee/teadus/nutikas-roheline-majandus---uus-voimalus-eestile/ ).

Alates kella 16st on aga üle-euroopalise teadlaste öö raames huvilistele avatud maaülikooli õppehoonete uksed. Kreutzwaldi 5 fuajees näitavad limnoloogid angerjate märgistamist ja planktonorganisme ning lasevad kuulata kalade hääli. Maaehituse osakond alustab samas majas oma programmiga kell 18. Näha saab viimistlusmaterjalide ja looduskivide kollektsiooni, looduslikest materjalidest katsemaja, terase ja betooni tugevuse hindamist, puidu seen- ja mardikakahjustusi jpm.

Mikromeiereis (Kreutzwaldi 64) valmistatakse erinevaid piima- ja lihatooteid.

Zoomeedikumis (Kreutzwaldi 62) saab teha ringkäigu loomaskelettide muuseumis. Kes tahab näha aga elusaid loomi ja robotlüpsi, peab sõitma Märjale maaülikooli katselauta.

Kreutzwaldi 56 garaažikorpusse on aga oodatud tehnikasõbrad. Tutvustatakse päikeseküttesüsteemi, biogaasi tootmist, seadmete automaatjuhtimist.

Lähemalt maaülikooli kavadest: http://www.emu.ee/teadus/teadlaste-oo-/

Täiendav info: Anne Luik, Eesti Maaülikooli teadusprorektor, tel 731 3200, 515 1556.


Autor: Sirje Pärismaa