Uudised

Kuratoorium andis maaülikooli tegevusele hinnangu

Eesti Maaülikooli kuratoorium andis maaülikooli tegevusele hea hinnangu.

29. oktoobril toimus EMÜ kuratooriumi istung. Ülikooliseadusest tulenevalt esitab kuratoorium üldsusele kord aastas oma hinnangu ülikooli kohta. EMÜ kuratooriumi liikmed, kuulanud ära ülevaate 2009/2010. õppeaasta tegevusest, hindasid maaülikooli tegevuse heaks. 

Samas peab kuratoorium vajalikuks märkida, et meedias negatiivset kajastust leidnud veterinaariahariduse praktika-, teadus- ja ravibaasina kasutatava loomakliiniku ning kliinilise õppe rahastamine tervikuna ei saa olla ainuüksi veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi ning Eesti Maaülikooli mure. Pidades silmas asjaolu, et veterinaarmeditsiini hariduse tänane hind ei vasta tegelikele õpetamiskuludele ja et instituut pakub ühiskonnale olulist teenust, on tegemist üleriiklikult lahendamist vajava probleemiga, milleks on ilmselgelt vaja kõiki osapooli kaasavat otsust.

 

Täiendav info:

EMÜ kuratooriumi esimees Kalev Kreegipuu , tel 512 6185.

EMÜ kuratooriumi sekretär Lea  Michelson, tel 7 313 063.