Uudised

Konverents „Eesti metsateadus – tänapäev ja tulevikuperspektiivid“

26. novembril toimub EMÜ peahoone aulas konverents „Eesti metsateadus – tänapäev ja tulevikuperspektiivid“, mis on pühendatud metsandusliku kõrghariduse 90. aastapäevale.

Päevakava

9.45                  Registreerumine

10.00               Avasõnad                   

                         EMÜ rektor Mait Klaassen

10.10               Andres Koppel            Riigi teaduspoliitika ja metsateadus

10.30               Aigar Kallas                 Praktikute ootused seoses metsateadusega

10.50               Paavo Kaimre             Metsanduslik teadus- ja arendustegevus Eestis

11.10               Hardi Tullus                 Metsateadus kui metsandusliku kõrghariduse alus

11.30               Diskussioon

11.50               KOHVIPAUS, STENDIETTEKANNETEGA TUTVUMINE

12.20               Mait Lang                    Metsade kaugseire praktilised rakendused

12.50               Veiko Uri                     Endisel põllumaal kasvava hall-lepiku produktsioon ja  mõju mullale                

13.20               Tiit Maaten                  Metsageneetiliste ressursside majandamise tulevikuperspektiivid Eestis ja Euroopas

13.40               Allar Padari                 Puitkütuste ressursid metsa- ja mittemetsamaadel

14.00               Lõuna, stendiettekannetega tutvumine

14.40               Henn Pärn                   Okaspuude puutuhaga väetamise katsete tulemusi

15.00               Andres Kiviste             Pikaajaliste katsealade kasutamine teadustöös

15.20               Konverentsi kokkuvõte

15.30               Uute metsanduslike raamatute esitlemine

                        „Maavarade kaevandamine ja puistangute rekultiveerimine Eestis”

        „Studia rerum forestalium”

16.00   Konverentsi lõpetamine aastapäevatordiga aula fuajees

 

Palume oma osavõtust teatada 18. novembrini telefonil 731 3155, e-posti aadressil met@emu.ee või täites REGISTREERUMISVORMI.