Uudised

TEUK XII keskendub biokütustele

Homme, 11. novembril algusega kell 10 toimub Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1A) iga-aastane konverents "Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine TEUK XII". 

Kaheteistkümnendat korda toimuval konverentsil on olulisemate teemadena vaatluse all biokütused, nende tehnoloogiad ning energiasääst. Ettekannetes käsitletakse erinevaid energiaallikaid nagu küttepuu, päike, biomass, orgaanilised jäätmed, biogaas, kanepist ja päevalillest valmistatud brikett jm.

Lisaks teadurite uurimistööde kokkuvõtetele ja praktikute ettekannetele on TEUK igal aastal käsitlenud ka taastuvenergia arendamise suundumusi ja riiklikke programme. „Viimaste nädalate kõige aktuaalsem teema on Konkurentsiameti poolt koostatud analüüs ning  majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt tehtud ettepanek taastuvenergia toetuste vähendamiseks,“ lausus maaülikooli taastuvenergia keskuse juhataja Argo Normak. Seetõttu lõpetatakse TEUK XII avaliku diskussiooniga teemal „Taastuvenergia toetuste muutmise mõju Eesti energeetikale“.

Aastate jooksul on TEUK-ist kujunenud Eesti üks olulisemaid taastuvenergiaalaseid konverentse. Konverentsil on käsitletud teemasid, mis on tänasel päeval Euroopa ja ka globaalse taastuvenergiaalase arendustegevuse fookuses: taastuvenergia ressursid, nende tootmine ja kasutamine.

Konverentsi eristab rahvusvahelistest üritustest uurimistööde tutvustamine eestikeelsele auditooriumile ja keskendumine eeskätt kohalikele probleemidele.

Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskus ja SA Archimedes.

 

Konverentsi kava:

http://tek.emu.ee/userfiles/emu2015/taastuvenergia_keskus/TEUK XII/TEUK_XII PROGRAMM.pdf

 

Täpsem info: Argo Normak, maaülikooli taastuvenergia keskuse  juhataja, tel 731 3268; 53 402 300