Uudised

Esimene üleriiklik mullapäev

26. novembril algusega kell 10 korraldab Eesti Mullateaduse Selts koostöös Eesti Maaülikooliga üleriikliku mullapäeva, mille eesmärgiks on saada ülevaade mulla valdkonna teaduse ja praktikaga seotud uuringutest-tegevustest Eestis ning leida ühishuvisid koostöö edendamiseks.

Mullapäeva raames esinevad teadlased, uurijad ja eksperdid maaülikoolist, Põllumajandusametist, Jõgeva Sordiaretuse Instituudist ning Tartu ülikoolist. Osalejatele esitletakse Maa-ameti arhiivmaterjale, erinevate uuringute tulemusi ja järeldusi.

„Selline keskkonnakeskne üritus on vajalik just nüüd, kuna huvi selle teema vastu suureneb ning on aeg praktilisest koostööst mõelda,” selgitas peaorganiseerija, Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia osakonna juhataja ja Eesti Mullateaduse Seltsi juhataja Alar Astover. Ta lisas, et praegu räägitakse küll palju õhu- ja veekvaliteedist, kuid tihti unustatakse, et mullakvaliteet on keskkonna jaoks  sama oluline.

Mullapäev on suunatud inimestele, kes on valmis arutlema ja diskuteerima selle spetsiifilise valdkonna üle.

Mullapäev toimub Eerika õppehoones auditoorium B217.

 

Kava: http://emts.emu.ee/

 

Täpsem info:

Alar Astover, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduse ja agrokeemia osakonna juhataja, tel 731 3546, 512 2824, alar.astover@emu.ee