Uudised

TalveAkadeemia innustab üliõpilasi oma teadusmõtet tutvustama

TalveAkadeemia korraldab üheksandat aastat järjest säästva arengu teemalist üliõpilaste teadustööde konkursi. Parimate artiklite autorid tutvustavad oma uurimustööd tuleva aasta märtsis toimuval TalveAkadeemia üliõpilaste teaduskonverentsil. Artikleid on võimalik esitada veel kuu aega. Viimane tähtaeg on 20.detsember.  

Kuni 20.detsembrini 2010 on võimalik esitada TalveAkadeemia teadusartiklite konkursile teaduslikke lühiartikleid, mis käsitlevad või on seotud säästva arenguga. Osaleda võivad kõikide Eesti ülikoolide bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tudengid edendades ülikoolide vahelist teadustöö info liikumist.

Enamasti seostatakse säästva arengu mõistet loodusteadustega, kuid TalveAkadeemia eesmärk on seda käsitleda võimalikult laialt, haarates majandus, sotsiaal ning ühiskonna valdkondasid. TA2011 projektijuht Evelin Aavik tõdeb, et eesmärk on kandnud vilja: "Aastatega on TalveAkadeemia konkursile üha rohkem esitatud artikleid väljaspoolt keskkonnateadusi. Üliõpilased avavad säästva arengu küsimusi läbi ühiskonnateaduste, kultuuri või majanduse. Meil on hea meel, et läbi konkursi aitame kaasa säästva arengu seostamisele kõige ühiskonnas toimuvaga." 

Seetõttu oodatakse töid neljas valdkonnas:

  • Bio- ja keskkonnateadused
  • Ühiskonnateadused (sh poliitika, kasvatusteadused) ja kultuur
  • Terviseuuringud
  • Loodusteadused ja tehnika

Valdkondade alajaotust saab lähemalt uurida https://www.etis.ee/otsingud/classification.aspx(teadusalad).

„Sel aastal on suurt tähelepanu pööratud konkursi taseme tõstmisele. Seetõttu on läbi viidud ka muudatused. Kuna töid laekub erinevate õppetasemetel õppivatelt tudengitelt, siis on õiglasem hinnata artikleid kahes kategoorias“, kommenteerib TA2011 konkursijuht Riina Vaht tänavust konkurssi.

 

Konkursi kaks taset on järgnevad:

       I tase – bakalaureuse ja magistrantuuri üliõpilased

      II tase – magistratuuri lõpetanud üliõpilased ja doktorandid. 

 

Teadusartiklite konkurss võimaldab tudengil end proovile panna ja arendada teadusartikli kirjutamise oskust. Artiklit hindab vähemalt kaks retsensenti, soovides autoritele pakkuda objektiivsemat ning mitmekülgsemat tagasisidet. Lisaks, kõikidele artikli saatnud autoritele broneeritakse koht märtsikuu esimesel nädalavahetusel toimuval TalveAkadeemia konverenstil. Parimatele autoritele antakse võimalus oma tööd tutvustada konverentsil kas suulise või posterettekandega. Mõlema astme kolmele parimale on välja pandud stipendiumid, vastavalt 300, 200 ja 100 eurot.

Vormistamisnõudeid ja täpsemat informatsiooni konkursi kohta saab lugeda TalveAkadeemia kodulehelt www.talveakadeemia.ee

 

Lisainformatsioon:

Riina Vaht, TalveAkadeemia 2011 konkursijuht ,e-post: riina@talveakadeemia.ee