Uudised

Maaülikooli kolmapäevaõhtul räägitakse Peipsi probleemidest

Homme, 8. detsembril algusega kell 17 toimub Baeri majas (Veski tn 4) järjekordne kohtumine sarjast „Maaülikooli kolmapäevaõhtud“. Eesti Maaülikooli vanemteadur Külli Kangur arutleb teemal „Mis on Peipsiga lahti?“

Ettekandes tuleb juttu, miks on vaja korraldada üsna kulukaid Eesti-Vene ühisekspeditsioone järvele ja milline on järve kolme osa praegune ökoloogiline seisund, võrrelduna paarikümne aasta taguse olukorraga. Külli Kangur on koos kolleegidega maaülikooli limnoloogiakeskusest uurinud aastakümneid Euroopa suurima piiriveekogu, Peipsi järve seisundit. Peipsi keskkonnaprobleemid ulatuvad üle riigipiiri ja järve tulevik on raskemini prognoositav kui varem arvatud. 

Ettekande teises pooles keskendutakse järve kalastiku probleemidele. Näidatakse, miks kalad surid 2010. aasta erakordselt kuumal suvel, ja tutvustatakse varasemaid analoogseid juhtumeid. Käsitletakse ka Peipsi kalastiku tasakaalustamatust ülepüügi, ilmastikumuutuste ja järve eutrofeerumise tagajärjel. Räägitakse ka sellest, kuidas muutused kalakoosluses mõjutavad järve ökosüsteemi tervikuna.

Loengule järgneb arutelu.

Iga kuu teisel kolmapäeval asetleidvate kokkusaamiste eesmärgiks on lähendada maaülikooli uurimissuundi ja pakkuda populaarteaduslikku ajaviidet nii maaülikooli töötajatele kui ka teistele huvilistele.

 

Täpsem info: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskuse vanemteadur Külli Kangur, tel 524 6085