Uudised

Haridus- ja teadusminister tunnustas parimaid üliõpilasteadlasi

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas andis täna üliõpilaste teadustööde pidulikul lõpuüritusel laureaatidele kätte 57 preemiat ja 36 tänukirja. Tunnustuse said ka auhinnatud teadustööde juhendajad.

Tänavu laekus konkursile taaskord rekordiline arv teadustöid – 35 kõrgkoolist kokku 435 tööd, neist 149 bakalaureuse-, 200 magistri- ja 86 doktoriõppe kategoorias. Oluliselt on kasvanud magistritööde ja veidi ka doktoritööde osakaal, samuti on suurenenud osalevate ülikoolide hulk.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas hindas konkurssi igati kordaläinuks. „See, et konkursile on laekunud jällegi rohkem teadustöid kui mullu, näitab et nii noored teadlased ise kui ka nende juhendajad võtavad Eesti üliõpilasteadlaste hulgas läbilöömist eesmärgina ja peavad siin võitmist auasjaks. Tõepoolest, Eesti teadlaste saavutused on leidnud ülemaailmset ja üleeuroopalist äramärkimist – ja noored ei jää juhendajatest enam ka palju maha,“ ütles Lukas ja lisas:“ Riik aitab noorte teadlaste edule preemiate väljapanemise kõrval kaasa ka sellega, et tõstab praegu Riigikogusse esitatud seadusega doktorandid ka tegelikult noorteadlaste staatusesse, kindlustades praeguste stipendiumide asemel neile alates 2012. aastast palga ja sellega seonduvad sotsiaalsed garantiid.“

Võrreldes varasemate aastatega on kasvanud ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonna tööde osakaal (2009 41%, 2010 47%). Samas on bio- ja keskkonnateaduste ning loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonna tööde hulk veidi vähenenud.

 Konkursi auhinnafondis on 950 000 krooni, preemiate suurus küünib 25 000 kroonini. Alates möödunud aastast antakse välja ka kaks 55 000 krooni suurust valdkondade- ja tasemeteülest peapreemiat. Tänavu pälvisid selle Egle Tafenau (Tartu Ülikool) konkursitöö „Regionaalpoliitika heaoluefektid konstrueeritud kapitali mudelis” eest ning Jüri Reimand (Tartu Ülikool) konkursitöö „Geenigruppide, võrgustike ja regulatoorsete süsteemide funktsionaalne analüüs” eest.
 

Eesti Maaülikoolist pälvisid tunnustuse bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas järgmised noorteadlased:

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:
* Tänukiri Jaak Flink (Eesti Maaülikool), konkursitöö „Lämmastikväetise mõju rapsihaiguste esinemisele” eest;
* Tänukiri Helen Schmidt (Eesti Maaülikool), konkursitöö „Multši mõju aed-puispetuunia Calibrachoa x hybrida dekoratiivsusele” eest;

2) magistriõppe üliõpilaste astmes:
* III preemia (10000.- EEK) Monika Nõmm (Eesti Maaülikool), konkursitöö „Fotosünteesipigmentide jaotus Peipsi järve Holotseeni setetes” eest;


3) doktoriõppe üliõpilaste astmes:
* II preemia (20000.- EEK) Eve Runno-Paurson (Eesti Maaülikool), konkursitöö „Kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytphthora infestans Eesti populatsioonide fenotüübiline ja gebotüübiline iseloomustamine” eest;

*Tänukiri Meelis Seedre (Eesti Maaülikool), konkursitöö „Boreaalse segametsa elus taimestiku maapealse osa süsinikudünaamika peale põlengut ja lageraiet” eest.


Laureaatide ja konkursikomisjoni täielik nimekiri: http://www.hm.ee/index.php?0512183 .Allikas: Haridus- ja teadusministeerium