Uudised

Maaülikool esitas Eesti Vabariigi teaduspreemiate kandidaadid

Eesti Maaülikool otsustas esitada Eesti Vabariigi teaduspreemiate konkursi kandidaatideks kolm teadlast. 

Eesti Maaülikooli nõukogu 17. detsembri otsusega esitati pikaajalise tulemusliku  teadus- ja arendustöö eestteaduspreemia kandidaadiks maaülikooli emeriitprofessor,  põllumajandusteaduse doktor Harald Tikk. H. Tikk on viimased 40 aastat olnud juhtivaks linnukasvatusteadlaseks, kelle teadustöö tulemused (eesti vutitõu loomine, kalkunikasvatuse kiire ja edukas areng, muskuspardikasvatuse tehnoloogia väljatöötamine ja rakendamine, kana- ja vutikasvatussaaduste rikastamine oomega-3-rasvhapetega) on leidnud rakendamist tootmises. Harald Tikk on olnud õppejõuks 110 semestrit rohkem kui 8000 üliõpilasele.

Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi nõukogu esitas teaduspreemia kandidaadiks bio- ja geoteaduste valdkonnas uurija-professor Tiina Nõgese. Aastapreemiat taotletakse Springeri ajakirja erinumbrite ”Euroopa suurjärved. Ökosüsteemi muutused ja selle ökoloogiline ja sotsiaalmajanduslik mõju” ja ”Euroopa suurjärved II. Ökosüsteemide tundlikkus, seire, majandamise meetmed” toimetamise ja teadustööde eest, mis käsitlevad Euroopa ja Eesti järvede ökosüsteemi talitlemist ning toiteainetekoormuse ja kliima mõju sellele

Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi nõukogu esitas teaduspreemia kandidaadiks põllumajandusteaduste valdkonnas toiduhügieeni osakonna teaduskollektiivi koosseisus: Mati Roasto (töörühma juht), Terje Elias, Kadrin Meremäe, Alida Kiis toiduhügieeni ja ‑ohutuse valdkonna teadus- ja arendustöö eest.

Täpsem info: Lea Michelson, Eesti Maaülikooli akadeemiline sekretär, tel 731 3063,  511 8621