Uudised

Konverentsil tunnustati Lauri Lihtmaad Eesti Maaülikoolist

25. jaanuaril toimus Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis konverents “Kas õpetamine on kunst või teadus?“, kus tunnustati juba teist aastat järjest õppejõude ja kõrgkoole, kes on panustanud kõrghariduse kvaliteedi tõstmisesse läbi erinevate tegevuste.

Programm Primus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga tunnustas õppejõude ja kõrgkoole erinevates kategooriates. 2010. aasta õppejõudude koolitaja alamkategoorias pälvis ühe kahest preemiast Lauri Lihtmaa Eesti Maaülikoolist.

Lauri Lihtmaa on 2010. aastal pidevalt koolitanud maaülikooli õppejõude ja teadureid. Tema koolituste tulemusena on ülikooli kõikide õppekavade (43) õppejõudude pädevus ülalpool nimetatud teemadel tunduvalt tõusnud. Õpitubades osalenud õppejõududel/teaduritel on tõepoolest silmad särama läinud, sest õpitoas osalemine võttis maha hirmu uue hindamissüsteemi ees ning andis neile õppeaine hindamismeetodite ja –kriteeriumide vastavusse viimise oskuse.

Lisaks pälvis samas alamkategoorias preemia ka Larissa Jõgi Tallinna Ülikoolist.

Preemiad pani välja Haridus- ja Teadusministeerium.

Rohkem infot nii preemiasaajate kui konverentsi kohta leiab programmi Primus kodulehelt: http://primus.archimedes.ee/.Allikas: SA Archimedes pressiteade