Uudised

Maaülikooli kolmapäevaõhtul küsitakse: Kas Eesti metsi raiutakse liialt?

Kolmapäeval, 9. veebruaril algusega 17.00 toimub Baeri majas (Veski tn 4) maaülikooli kolmapäevaõhtu, kus metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor Paavo Kaimre arutleb teemal: "Kas Eesti metsi raiutakse liialt?".

Ettekandes räägib Paavo Kaimre metsakasutuse kavandamise põhimõtetest ja reguleerimise võimalustest Eestis. Kuna metsandus on äärmiselt kompleksne valdkond, siis mõjutavad raiemahtu mitmed mõjurid - olemasolev metsavaru, kehtivad normatiivid, metsaomanike eesmärgid ja käitumine, avalik huvi. Üldistatult öeldes, puistute raiumist mõjutavad majanduslikud, keskkonnaalased, sotsiaalsed ja kultuurilised tegurid. Hinnang sellele, kas metsi raiutakse vähe või liialt, sõltub vaatlusalusest objektist ja mõõdupuuks olevast kriteeriumist.

Kuu igal teisel kolmapäeval asetleidvate kokkusaamiste eesmärgiks on lähendada maaülikooli uurimissuundi ja pakkuda populaarteaduslikku ajaviidet nii maaülikooli töötajatele kui ka teistele huvilistele.

Täpsem info: Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor Paavo Kaimre, tel 731 3191