Uudised

Riigikokku pürgijad vaidlevad maapoliitika üle

Reedel, 18. veebruaril algusega kell 12.00 toimub Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1A) riigikokku pürgivate suurimate erakondade valimiseelne debatt “Eesti agraar- ja maaelupoliitika tulevikusuunad”. 

Väitluse eel esitavad erakonnad oma programmilised seisukohad maaelupoliitika kohta. Väitluse käigus püütakse poliitikutelt vastuseid saada maaelu tähtsamatele tulevikuküsimustele: kas Eestimaast saab Euroopaääreala ja teenuste ning kaupade kättesaadavus kujuneb problemaatiliseks? Kas maamajandusele suunatud toetused muutuvad? Millised on konkreetsed lahendused maaelu arendamiseks? Milliste erakondade valimisplatvormid on sisulisemad maaelu ja põllumajanduse arenguks ning kas lubadused on ka tegudega kaetavad?

Väitlusse on lubanud astuda Aleksei Lotman (Eestimaa Rohelised), Peep Aru, Rein Aidma (Reformierakond), Peeter Ernits, Arvo Sirendi, Riina Kull (Rahvaliit); Arvo Sarapuu (Keskerakond),  Jaanus Marrandi, Jaan Sõrra, Kalev Kotkas (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Helir-Valdor Seeder (IRL).

Debati moderaatoriks on Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor, maamajanduse ökonoomika professor Rando Värnik.

Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsioon ja Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituutkorraldavad erapooletut debatti juba viiendat korda – erakonnad on maaelu seisukohti avaldanud 1995., 1999. ja 2003. ja 2007. aasta riigikogu valimiste eel.

Nii nagu varasematel kordadel, valmib ka tänavu räägitu põhjal kogumik.

 

Kuulama ja kaasa mõtlema on oodatud maaelust ja põllumajandusest huvitatud!

Eelregistreerimine osavõtuks 16. veebruarini:  tel: 731 3814, Ylle.Kulp@emu.ee.

 

Täiendav info: Rando Värnik, Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor,  tel 527 4808, 731 3813