Uudised

Maaülikool sõlmib koostööleppe maailma suurima eestikeelse kooliga

Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen ja Tartu Kivilinna Gümnaasiumi direktor Ants Serk kirjutavad 23. veebruaril kell 10 alla koostöölepingule, mille sihiks on luua gümnaasiumi lõpetajatele paremad võimalused kõrghariduse omandamiseks maaülikooli poolt pakutavatel erialadel.

Lepingupooled teevad koostöödühiste eesmärkide saavutamiseks eelkõige õppetegevusega seotud valdkondades. Maaülikooli õppeosakonna juhataja Priit Pajuste sõnul on koostöö sisuks õpilastele populaarteaduslike teemaõhtute korraldamine ning maaülikooli tehnikalaboritel baseeruv praktiline töö eelkõige robootika valdkonnas.

“Eesmärgiks on tegeleda mitte ainult gümnaasiumilõpetajatega, vaid alustada juba varasematel aastatel, sest valikuid edasiõppimiseks hakatakse tegema järjest varem,“ märkis Pajuste.

Kivilinna Gümnaasiumon juba aastaid olnud maaülikoolile heaks taimelavaks. Kokku on maaülikoolis praegu õppimas 105 selle kooli vilistlast. Enim on õppureid maamajandusliku ettevõtluse, metsamajanduse ja põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialadel.

Tartu Kivilinna Gümnaasium on oma 1451 õpilasega maailma suurim eestikeelne kool.


Täiendav info: Priit Pajuste, Eesti Maaülikooli õppeosakonna juhataja, tel 523 9399