Uudised

Maaülikooli kolmapäevaõhtul küsitakse: Kas lehm on kaasajal inimese konkurent?

9. märtsil kell 17.00 toimub Baeri majas (Veski tn 4) järjekordne kohtumine sarjast „Maaülikooli kolmapäevaõhtud“. Seekord kutsub veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi professor  Olav Kärt kaasa mõtlema teemal "Kas lehm on kaasajal inimese konkurent?".

Professor Olav Kärdi ettekandes tuleb juttu sellest, kuidas inimene ning looduses elav mäletseja vabastavad taimedes olevast orgaanilisest ainest enda eluks vajalikku energiat. Vaatluse all on seegi, kuidas on lehmade produktiivsuse tõusuga muutunud nende menüü ja kuidas lehmad on hakanud tarbima inimtoiduks  sobilikku teravilja. Olav Kärt võrdleb, millise efektiivsusega konverteerivad erinevad põllumajandusloomad söödaenergiat toiduenergiaks – energiaks, mida meie saame loomsetest toiduainetest.

Ettekandele järgneb arutelu.

Iga kuu teisel kolmapäeval Baeri majas asetleidvate kokkusaamiste eesmärgiks on lähendada maaülikooli uurimissuundi  ja pakkuda populaarteaduslikku ajaviidet nii maaülikooli töötajatele kui ka teistele huvilistele.

Täpsem info: Olav Kärt, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi professor, tel 513 6344


Teate edastas:

Sirje Pärismaa
Eesti Maaülikool
Avalikkussuhete osakond
Peaspetsialist
Tel 731 3004, 5334 5004
sirje.parismaa@emu.ee