Uudised

17.-18. märtsil toimub Eesti Maaülikooli peahoone aulas konverents „Terve loom ja tervislik toit“.

Konverentsil tutvustavad veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadlased, õppejõud ja doktorandid rakenduslike teadusuuringute tulemusi.Esimesel päeval keskendutakse kitsamalt loomade söötmise teemadele.  

Räägitakse söötmisstrateegiatest erineva suurusega piimafarmides, toitumuse hindamisest, glütseroolist piimalehmade söödaratsioonis, piima koostist ja laapumist mõjutavatest teguritest. Vaatluse all on ka piima tervislikkus ja tutvustatakse, mida piima koostisosade analüüs võimaldab looma tervise kohta teada saada.

Konverentsi teisel päeval on jutuks mahetoidu tooteahelaga ääremaastumise vastu astumise võimalused, sealiha kvaliteet, ravimijäägid piimas ja nende määramise kiirtestid, karpkalade kaubandusliku välimuse küsimus seoses välisparasiitidega, toidu kvaliteedi ja loomade heaolu omavahelised seosed.

Konverents algab 17. märtsil kell 10.

Konverentson kaasrahastatud Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi poolt koolitus- ja teavitustegevuse programmi (MAK meede 1.1) 2010 kaudu.

 

Täiendav info:

Loomade söötmisega seotud küsimused:  Olav Kärt, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi professor, tel 513 6344

Toidutehnoloogia küsimused:  Väino Poikalainen, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi professor, tel 503 1155  ja Lembit Lepasalu, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent tel 731 3320

Toiduhügieeni küsimused: Mati Roasto, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent, tel 508 3710

 

Teate edastas:

Sirje Pärismaa
Eesti Maaülikool
Avalikkussuhete osakond
Peaspetsialist
tel 731 3004, 5334 5004