Uudised

Eesti Maaülikooli lõpetas sel aastal 826 tudengit

Eesti Maaülikooli lõpetas 2011. aastal bakalaureuseastmes 491, integreeritud õppes 89 ja rakenduskõrgharidusõppes viis tudengit. Magistrikraadi sai tänavu 241 lõpetajat, neist 22 cum laude. Kokku lõpetas Eesti Maaülikooli 826 tudengit, neist 29 cum laude

Kõige enam lõpetajaid oli Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudis (256), sellele järgnes metsandus- ja maaehitusinstituut (221). Majandus- ja sotsiaalinstituudis oli lõpetajaid 139, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis 110 ning tehnikainstituudis ja Tartu tehnikakolledžis 101.

Erialadest olid suurimate lõpetajate arvuga metsanduse bakalaureuseõpe (55 lõpetajat), keskkonnakaitse bakalaureuseõpe (55) ja veterinaarmeditsiin (50). Väga arvukas oli ka maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise eriala, mille koos kaugõppijatega lõpetas bakalaureuseastmes 89 tudengit (41 kaug- ja 48 päevases õppes). 

Kõige enam kiitusega lõpetajaid oli energiakasutuse magistriõppes (16 lõpetajast 5), aianduse magistriõppes (12/3) ning linna- ja tööstusmaastike korralduse magistriõppes (5/2).

Sel aastal lõpetas Eesti Maaülikooli esimene lend tehnotroonikuid ja loodusturismi magistreid.

 

Marge Kohtla
Eesti Maaülikool
Avalikkussuhete osakond
Kommunikatsioonispetsialist
731 3003
503 5584
marge.kohtla@emu.ee