Uudised

Maaülikooli tudeng pälvis Eesti Betooniühingu preemia

Eesti Betooniühingu juhatus otsustas anda 2011. aasta üliõpilaspreemiad Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna magistrant Renno Reitsnikule ja Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna magistrant Ksenia Kaevule.

Renno Reitsnik pälvis preemia magistritöö „Põrandapinnete kahanemispingete määramine“ eest. Juhendajad olid maaehituse osakonna dotsendid Alexander Ryabchikov ja Harri Lille.

Ksenia Kaevu magistritöö teemaks oli „Betoonkonstruktsioonide tulepüsivusarvutused“.

„Preemia saanud tööd on aktuaalsetel teemadel ja otsese praktilise väärtusega, millel on Eesti betoonehituses reaalset kasutust,“ ütles Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Mati Laurson.

„Renno Reitsnik on uurimistööd läbi viinud põhjaliku katsete planeerimise ja sooritamisega ning adekvaatse andmetöötluse ja analüüsiga. Uudse momendina kahanemispingete määramiseks on kasutatud poolpurustavat augumeetodit. Positiivsena võib märkida erinevate mõõtmismeetoditega saadud tulemuste võrdlust, mis suurendab nende usaldusväärsust.“

Eesti Betooniühing jagas viiendat korda välja üliõpilaspreemiad, mis on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks.

Betooniühingu üliõpilaspreemia on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli magistriõppe üliõpilastele ja Tallinna Tehnikakõrgkooli IV kursuse üliõpilastele asjakohaste lõputööde eest.

Preemia (1000 eurot) jagatakse lõputöö koostaja ja juhendaja vahel rahalise suhtena 3:1.


Autor: Sirje Pärismaa

Allikas: Eesti Betooniühing