Uudised

Maaülikooli tippkeskuses hakatakse uurima ökosüsteemide kohanemist keskkonnastressiga

Eesti Maaülikooli juurde luuakse Keskkonnamuutustele Kohanemise Tippkeskus (ENVIRON), mis uurib taimede ja ökosüsteemide kohanemist keskkonnastresside ning globaalse kliimamuutusega. Tippkeskuse käivitamist toetab Sihtasutus Archimedes.

„Täna toimuvad ulatuslikud muutused meie planeedi kliimas - kasvab õhu süsihappegaasi kontsentratsioon, muutuvad temperatuuri- ja veerežiimid, samuti on kiiresti muutunud maakasutus ning plahvatuslikult suurenenud mitmete ohtlike saasteainete kontsentratsioonid,“ rääkis tippkeskuse juht Ülo Niinemets. „Need mõjutavad omakorda elusorganismide arengut ning võivad luua eeldusi mitmete taimepatogeenide agressiivseks levikuks.“

Ökosüsteemidel on suur võime keskkonnamuutustega kohanemiseks, samuti võib maakera elustik muuta globaalsete kliimamuutuste kiirust. „Ökosüsteemide kohanemisvõime ulatus kliimamuutustele ja nende võimalik kiirendamine on oluline, mõistmaks meie ees seisvaid väljakutseid nii lähima mõnekümne aasta perspektiivis kui ka kaugemas tulevikus,“ selgitas Niinemets. „Paraku jätavad tänapäeval globaalsete kliimamuutuste mõju ennustamisel rakendatavad mudelid ökosüsteemide kohanemise aspektist ebapiisavaks.“

Interdistsiplinaarses tippkeskuses osalevad viis maailma juhtivat uurimisrühma Eesti Maaülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Praegu on projektiga seotud 40 teadlast ja 30 doktoranti. Konsortsium viib läbi interdistsiplinaarset, eksperimentaalset ja mudelitel põhinevat teadustööd, mis võimaldavad ennustada kvantitatiivselt ökosüsteemide vastust globaalmuutustele.

Lisaks tagab tippkeskus tingimused üliõpilaste, doktorantide ja järeldoktorite tipptasemel ettevalmistamiseks. Saadavad uurimistulemused on ühtlasi aluseks Eesti loodusressursside jätkusuutlikul majandamisel ning pikaajalisel maakasutuse planeerimisel põllumajanduses ja metsanduses.

Tippkeskuse projekt kestab 2015. aasta lõpuni. Projekti kogumaht on 3 215 318,90 EUR, millest 95% on SA Archimedese panus ja 5% partnerite osalus. Raha tippkeskuse toetuseks tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Täpsem info: Ülo Niinemets – Keskkonnamuutustele Kohanemise Tippkeskuse juht, tel 731 3187, ylo.niinemets@emu.ee

 


Marge Kohtla
Eesti Maaülikool
Avalikkussuhete osakond
Kommunikatsioonispetsialist
731 3003
503 5584
marge.kohtla@emu.ee