Uudised

Taimekaitsekonverentsil räägitakse keskkonnasäästlikust majandamisest

Eesti Maaülikool korraldab teisipäeval, 18. oktoobril algusega kell 10.00 Tartus Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a) teaduslik-praktilise konverentsi „Eesti taimekaitse 90”, mille eesmärgiks on tõsta põllumajandusettevõtjate ja -teenistujate teadlikkust keskkonnasäästliku majandamise võimalustest ja riskide vähendamisest. 

„Kaasajal on taimekaitselised teadusuuringud Eesti Maaülikoolis suunatud selliste loodushoidlike taimekaitsevõtete arendamisele, mis soodustavad taimekahjustajate looduslikku regulatsiooni ning tagavad samas väärtusliku toodangu tunduvalt väiksema ohuga keskkonnale,“ rääkis üks konverentsi korraldajatest, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekaitse osakonna juhataja professor Marika Mänd. „Konverentsil keskendutakse 90 aasta jooksul Eesti taimekaitses toimunud arengutele ja muutustele.“

Kui näiteks eelmise sajandi alguses peeti kahjustajate tõrjeabinõude väljatöötamisel esmatähtsaks nn kultuurmajanduslikke abinõusid ning kahjustajate tegevust piirati peamiselt looduslike vahenditega, siis korraldajate sõnul tõi Teise Maailmasõja järgne aeg kaasa mürkkemikaalide võidukäigu. Mõne aastakümnega saastus keskkond, seati ohtu inimese tervis ning muudeti enamus olulisi taimekahjustajaid mürgiresistentseks. See seadis teadlaste ette hoopis uued ülesanded: oli vaja asuda kahjustajate arvukuse piiramiseks välja töötama hoopis uut tüüpi tõrjevahendeid ning arendama keskkonnasäästlikke meetodeid. „Loodushoidlik ning energiasäästlik tootmine tuleb meil üha enam korraldada kohalike taastuvate ressursside baasil, mistõttu on teaduspõhiste keskkonnasõbralike tehnoloogiate väljatöötamine ning juurutamine ülimalt oluline,“ lisas Mänd.

Konverentsil saavad sõna nii teadlased, põllumehed, nõustajad kui ka taimekaitsevahendeid turustavate firmade esindajad. Konverentsil esitletakse raamatut „Eesti taimekaitse 90“, mis annab ülevaate taimekaitsealastest uuringutest ja tähtsamatest tulemustest Eesti Maaülikoolis ning Eesti erinevates teadus- ja arendusasutustes alates 1921. aastast kuni tänapäevani.

Rohkem infot: http://pk.emu.ee/yldinfo/uudised/uudis/2011/09/22/teaduslik-praktiline-konverents-eesti-taimekaitse-90/

Täpsem info: Katrin Jõgar - Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekaitse osakonna dotsent, tel 7313351, e-post: katrin.jogar@emu.ee