Uudised

Eesti Maaülikool esitleb esimest maaelu arengu aruannet

Homme, 8. novembril algusega kell 11 toimub Eesti Maaülikooli peahoone aulas maaelufoorum, kus esitletakse esimest korda Eesti maaelu arengu aruannet.

„Maaelu aruande eesmärgiks on anda ülevaade maaelust Eestis ja selgitada välja võimalused maaelanike rahulolu suurendamiseks ning maapiirkondadest lahkumise vähendamiseks,“ ütles maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor Rando Värnik, kes on ka oma kolleegidega aruande koostajaks.

Maaelu arengu aruande esimene peatükk puudutab maaelu terminoloogiat, arusaamade kujunemist, mõjusid ja väärtusi. Teine peatükk annab ülevaate maaelu arengust valdade tasandil ning selle mõõtmise tulemustest maaelu arengu indeksiga. Aruande kolmandas osas analüüsitakse linnaliste keskuste tähtsust Eesti maapiirkondadele õppimise ja töötamise kontekstis, neljandas osas aga käsitletakse põllumajanduse arengut viimase 20 aasta vältel.

Foorumi avab põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning peale aruande tuleb juttu ka maaelu arengu poliitikast aastateks 2014-2020, mahepõllumajanduse väljakutsetest, kohaliku toidu arendamisest ja muudest seonduvatest teemadest. Foorum lõppeb paneeldiskussiooniga ootustest maaelupoliitikale. 

Maaelufoorumi korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Maaülikool.