Uudised

Eesti Maaülikool sõlmib koostöölepingu Eesti suurima kutsehariduskeskusega

Homme, 16. novembril kell 10.30 kirjutavad Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen ja Tartu Kutsehariduskeskuse direktor Andrus Kompus alla koostöölepingule, mille peamiseks eesmärgiks on luua kutsehariduskeskuse lõpetajatele paremad võimalused kõrghariduse omandamiseks Eesti Maaülikooli poolt pakutavatel erialadel.

Lepingupooled teevad koostööd ühiste eesmärkide saavutamiseks eelkõige õppetegevusega seotud valdkondades. Eesti Maaülikooli õppeosakonna juhataja Priit Pajuste sõnul on tihenevast suhtlusest võita mõlemal poolel. „Näiteks on maaülikoolil võimalik kasutada kutsehariduskeskuse toidutehnoloogia laboreid, neil oleks jälle abi maaülikooli kaasaegsetest tehnikalaboritest – vastastikune taristu kasutamine on lisaks õppetööalasele koostööle üks lepingu olulistest sihtidest,“ märkis ta.

Tartu Kutsehariduskeskus on juba aastaid olnud Eesti Maaülikoolile heaks taimelavaks – igal aastal alustab siin õpinguid rohkem kui 40 selle kooli vilistlast. Viimastel aastatel on nende hulgas populaarsed olnud erialad tehnika ja tehnoloogia valdkonnast, metsandusest ning majandus- ja sotsiaalinstituudist.

Täiendav info: Priit Pajuste, Eesti Maaülikooli õppeosakonna juhataja, tel 523 9399