Uudised

Spordistipendiumi taotlemise tähtaeg on 1. detsembril

Taotlusi Eesti Maaülikooli spordistipendiumile võetakse vastu kuni 1. detsembrini.

Stipendiumit saab taotleda kahes kategoorias:

Rahaline stipendium (1000 eurot) määratakse kahele üliõpilasele, kes konkureerivad kõrgetele kohtadele oluliste võistlustel, esindades Eesti Maaülikooli ja Eesti Maaülikooli Spordiklubi. Stipendiumi võivad taotleda kõigi õppeastmete üliõpilased. 

Mitterahaline stipendium (tasuta koht maaülikooli ühiselamus) määratakse kahele üliõpilasele, kes konkureerivad kõrgetele kohtadele oluliste võistlustel, esindades Eesti Maaülikooli ja Eesti Maaülikooli Spordiklubi. Stipendiumi võivad taotleda kõigi õppeastmete üliõpilased. Stipendiaadi kohuseks on tasuda ühiselamus ainult kommunaaltasud.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb õppeprorektorile esitada:

  • Avaldus isikuandmete, eriala nimetamise ja elulookirjeldusega
  • Treeneri ja/või alaliidu soovitus stipendiumi taotlejale, milles antakse ülevaade sportlikust tegevusest
  • Rahalise stipendiumi taotlemisel on vajalik esitada ka väljavõte õpitulemuste kohta instituudi õppekorralduse spetsialistilt