Uudised

Stipendium tuutoritele ja tugitudengitele

Maaülikool annab aktiivsele ja tegusale tuutorile või tugitudengile stipendiumi. Kõik esimesed kursused, instituudid, üliõpilaseesindus ning -seltsid esitavad kirjaliku toetuskirja vähemalt ühe kandidaadi kohta järgnevate 2011. aastal stipendiumile kandideerijate seast.

Olavi Andres (metsamajandus, magistriõpe)

Umras Anijalg (rakendushüdrobioloogia, magstriõpe)

Rain Annast  (rakendushüdrobioloogia, bakalaureuseõpe)

Heidi Heitur (ökonoomika ja ettevõtlus, magistriõpe)

Risto Kekorainen (veemajandus, ehitusinseneriõpe)

Vello Lääts (tootmistehnika, magistriõpe)

Mirjam Metsare  (põllumajandus, doktoriõpe)

Kaisa Muutra (liha- ja piimatehnoloogia, magistriõpe)

Mirjam Pikkmets-Kaas (liha- ja piimatehnoloogia, magistriõpe)

Vello Raja (ökonoomika ja ettevõtlus, magistriõpe)

Kristel Sepp (loodusturism, bakalaureusõpe)

Kajari Virnhoff (põllumjanadussaaduste tootmine ja turustamine, magistriõpe)

 

Vabas vormis koostatud toetuskiri tuleb saata karjääriteenistuse peaspetsialisti e-postkasti piia.maesaar@emu.ee  hiljemalt 15. detsembriks. Toetuskirjas tuleb märkida stipendiumile esitatu nimi, kes on esitaja/d ning lisada lühike põhjendus, mille poolest nimetatud isik on tuutorina silma paistnud, kuidas kaasa aidanud üliõpilaste kohanemisele kõrgkoolis ning millist lisaväärtust üliõpilaskonna heaks loonud. 

Stipendiumi saaja või saajad ning igale tuutorile makstava stipendiumi suuruse otsustab õppeprorektori koostatud komisjon. Stipendium antakse üle sügissemestri lõpus tuutorite talvekoolis.