Uudised

Maaülikooli tudengeid tõid riiklikult teadustööde konkursilt auhindu igas vanuseastmes

Täna pälvisid Eesti Maaülikooli tudengid Haridus- ja Teadusministeeriumis üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas mitmeid preemiaid. Meie tudengeid tunnustati nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriastmes.

Bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes anti maaülikoolile välja kaks III preemiat. Esimese neist võitis Urmas Anijalg konkursitöö „kasvuhoonegaaside emissiooni uurimine Verevi, Vellavere küla- ja Vellavere Kogrejärvel” eest ja teine läks Karin Zereen'ile konkursitöö „Mahe- ja tavatoidu kvaliteeti võrdlevate uuringute analüüs” eest. Mõlemaid autasus Haridus- ja Teadusministeerium 320 euroga.

Magistriõppe üliõpilaste astmes pälvis tänukirja Merje Mölter oma konkursitöö „Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide riskianalüüs” eest.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes olid maaülikooli tudengid edukaimad - võideti I ja II preemia ning tänukiri. Valdkonna I preemia ja 1600 euro suurune auhinnaraha läks Margit Heinlaanele konkursitöö „Sünteetiliste nanoosakeste ja tahkete keskkonnaproovide ökotoksikoloogiline hindamine” eest. II preemia ja 1300 euro suurune auhinnaraha läks aga Merike Lillenbergile konkursitöö „Mõnede ravimijääkide sisaldus Eesti reoveesettes, nende stabiilsus keskkonnas ja akumuleerumine kompostväetisest toidutaimedesse” eest. Tänukirjaga tunnustati Anne Musta tema konkursitöö „Jooksiklaste (Coleoptera:Carabidae) termo- ja hügroretseptsioon” eest.
 
Lisaks tunnustati tänukirjaga I preemia pälvinud Margit Heinlaane doktoritöö juhendajat, Kalev Seppa bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas juhendamise eest.