Uudised

Doktoritöö uurib maastiku mõju kimalastele

Reedel, 16. detsembril algusega kell 10 tuleb Eesti Maaülikoolis kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Isabel Margareta Diaz Forero väitekiri “Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste populatsioonidele poollooduslikel kooslustel: maastikuline analüüs” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.

Diaze sõnul on Eesti kimalaste uurimiseks mitmes mõttes ainulaadne paik. „Esiteks sisuliselt puuduvad varasemad uuringud kimalastest ja nende arvukuse mõjuritest, teiseks esineb Eestis kimalasi arvukamalt ja liigirohkemalt kui paljudes teistes piirkondades. Mõned liigid, mis on mujal väga haruldased, on siin võrdlemisi tavalised,“ kommenteeris ta.

Kaitsmisele tuleva doktoritöö raames uuris Isabel Margareta Diaz Forero 22 poollooduslikku niitu Ida-Virumaal ning kimalaste arvukust nendel aladel. Muuhulgas avastas Forero, et kimalasi on arvukamalt ja liigirikkamalt seal, kus on rohkelt õitsvaid taimi, metsaservi ja inimasustust – näiteks aedu. Samuti on arvukuse oluliseks eelduseks mitmekesine maastik looduslike ja poollooduslike niitudega. Liigirikkus ja arvukus on väiksemad aladel, mis asuvad avatud põllumaade läheduses.

Teema uurimine on oluline eelkõige seetõttu, et kimalased on tolmendajate ja elurikkuse kujundajatena väga olulised ka inimesele, suurendades muuhulgas põllukultuuride saagikust. Samas on viimastel aastakümnetel märgatud nende arvukuse vähenemist. Doktoritööst selgus, et arvukuse vähenemise pidurdamiseks tuleb tähelepanu pöörata ka maastiku mitmekesisuse hoidmisele, mitte vaid bioloogilistele teguritele, näiteks toiduvarude piisavusele.

Doktoritöö avalik kaitsmine toimub Tartus aadressil Kreutzwaldi 5 – 1A5. Doktoritöö juhendajad on professor Valdo Kuusemets ja professor Marika Mänd ning oponent professor Dave Goulson (Institute of Biological and Environmental Sciences, University of Stirling, Scotland).

Doktoritöö on kättesaadav PDF failina EMÜ Raamatukogu DSpace keskkonnas:

http://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/149