Uudised

Doktoritöös hinnati biogaasi tootmise kasulikkust Eestis

Reedel, 16. detsembril algusega kell 12 tuleb Eesti Maaülikoolis kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Mario Alberto Luna del Risco väitekiri teemal “Eesti substraatide biokeemilise metaanitootlikkuse potentsiaali määramine ja anaeroobse kääritamise mõnede inhibiitorite uurimine” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.

„Doktoritöö olulisus seisneb biogaasi tootmise uurimises, sest biogaas on taastuvate energiallikate hulgas üks kasulikeimatest. Selle tootmine lahendab ühtlasi ka ökoloogilisi probleeme,“ kommenteeris töö autor del Risco.

Kaitsmisele tulevas doktoritöös koostas del Risco erinevatest biogaasi tootmise algmaterjalidest ehk substraatidest andmebaasi, kuhu lisas ka andmed materjalide keemilisest koostisest ja nende kasumlikkusest biogaasi tootmisel. Andmebaasi 226 substraadi hulgas on ka 61 Eesti päritolu substraati, mille tarvis määras del Risco Eesti rohtse biomassi ning põllumajandus- ja tööstusjäätmete metaanitootlikkuse potentsiaali. Samuti uuris ta käärimisprotsessi kiirust erinevate materjalide puhul.

Selgus, et Eesti rohtne biomass ning tööstus- ja põllumajandusjäätmed on biogaasi tootmises väga kõrge metaanitootlikkuse potensiaaliga. Produktiivseimateks materjaliks osutusid juustutooted, mis näitasid loomade väljaheidetest enam kui kaks korda kõrgemat tulemust. Kõige produktiivsem põllukultuur on aga aasrebasesaba, andes samuti lägast mõnevõrra paremaid tulemusi. Autori hinnangul võimaldaks sobivate kultuuride kasvatamine ning neist biogaasi tootmine täita Eesti energiavajadust, samuti vähendaks tööstusjäätmete ja sõnniku kasutamine jäätmeteket.

Doktoritöö juhendajad on Dr. Kaja Orupõld, Prof. Henri-Charles Dubouguier ja Dr. Marta Carballa Arcos ning oponent Prof. Jukka Rintala (Tampere University of Technology, Department of Chemistry and Bioengineering, Finnland).

Doktoritöö on kättesaadav PDF failina EMÜ Raamatukogu DSpace keskkonnas:

http://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/150