Uudised

Doktoritöö uurib potentsiaalseid keskkonnaohte vetikatele

Täna, 19. detsembril kell 11 tuleb Eesti Maaülikoolis kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant Villem Aruoja väitekiri "Vetikad Pseudokircheriella subcapitata kemikaalide ja sünteetiliste nanoosakeste keskkonnaohtlikkuse hindamisel” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.

Vetikate uurimine ja nende kasvule potentsiaalselt ohtlike keskkonnamõjude hindamine on Aruoja arvates oluline eelkõige vetikate tähtsuse tõttu looduses – need on peamised fotosünteesivad organismid vee-keskkonnas, mis Maa atmosfääri hapnikku toodavad.

Aruoja töötas oma töös välja testi, mille abil hindas muuhulgas mõnede ainete nano-osakeste ja raskemetallide mürgisust vetikatele. Metoodika väljatöötamine on oluline osa uurimusest, sest see võimaldab analüüsida rohkem proove vähesema ajaga ning on varasematest meetoditest mitmekülgsem. Uurimisel ilmnes, et kui nano-osakesed on vetikatele mürgised, siis raskemetallid võivad isegi stimuleerida nende kasvu.

Doktoritöö juhendajad on Dr. Anne Kahru, prof. Henri-Charles Dubourguier ja prof. Kalev Sepp ning oponent Prof. Cornelis A.M. van Gestel (Department of Animal Ecology, Faculty of Earth and Life Sciences VU University, Amsterdam, Netherlands).

Doktoritöö on kättesaadav siit:

www.geoeco.ut.ee/1090551