Uudised

Doktoritöö uurib mineviku taimestiku mitmekesisust õietolmu kaudu

Täna, 21. detsembril kell 11 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Vivika Meltsovi väitekiri “Taimestiku mitmekesisuse peegeldumine kaasaegsete järvesetete õietolmus” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks botaanika erialal.

Töö autori sõnul on probleem seoses taimestiku mitmekesisusega tõsine. „Mitmed mõjutegurid, nagu põllu- ja metsamajandus ning kliima soojenemine, on viinud taimestiku mitmekesisuse vähenemiseni, mistõttu on saanud sellest globaalse tähtsusega probleem,“ arvab ta. Tuleviku liigirikkust aitab ennustada näiteks mineviku elustiku mitmekesisuse uurimine, mida saab teha õietolmu abil.

Meltsov uuris oma töös, millist informatsiooni kannab järvesettes talletunud õietolm mineviku taimestiku mitmekesisuse kohta. Ta kogus õietolmu Lõuna-Eesti väikejärvede setetest ning samuti uuris taimestikku samade järvede ümbruses, püüdes leida nende kahe vahel seoseid.

Ta leidis, et kuigi ainult 20 protsenti  taimeliikide arvust esines setetes, on ometi tugev positiivne seos järvesetetes leidunud tolmutüüpide arvu ja taimestiku liigirikkuse vahel. Samuti leidis Meltsov, et mõõdukas maastiku avatus tõstab liigirikkust antud aladel.

Doktoritöö juhendajad on Dr. Anneli Poska ja prof. Tiiu Kull ning oponent Dr. Kari Loe Hjellen (Bergen Museum, University of Bergen, Norway).

Doktoritöö on kättesaadav PDF failina EMÜ Raamatukogu DSpace keskkonnas:

http://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/152