Uudised

Doktoritöö uuris erinevate taimekaitse meetodite kombineerimist

Täna, 21. detsembril kell 13 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Pille Sooväli väitekiri “Integreeritud taimekaitse kasutamine odral ja kaeral” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekaitse erialal.

Integreeritud taimekaitse seisneb pestitsiidide kasutamise piiramises ning teiste meetoditega ühendamises selliselt, et lõplik tulemus oleks samaväärne. Integreeritud taimekaitse kasutamine on Euroopas aina olulisem eesmärk, sest selle abil saab vähendada taimekaitsevahendite halba mõju inimese tervisele ja keskkonnale. Soovälja sõnul pole varem Eestis erinevate taimekaitsevahendite mõjusid teaduslikul tasemel uuritud ning kaitstav doktoritöö annab aimu sellest, kuidas läbi erinevate meetodite jõuda tervislikuma keskkonna ja parema elukvaliteedini.

Oma töös selgitas Sooväli välja, milline on efektiivne haigustõrje odra ja kaera puhul, ühildades sordi resistentsuse ja fungitsiidi kasutamise. Selgus, et mitmel juhul võib tõrjevahendi osakaalu vähendada, kui arvestada sordi haiguskindlust ja ilmastiku näitajatega. Samuti leidis ta, et oluline on pritsimise ajastamine ning  konkreetse sordi ja kasvutingimuste arvesse võtmine. Samas ilmnes, et kui tingimused nõuavad siiski fungitsiidi täisnormi kasutamist, siis lõppkokkuvõttes võib see olla majanduslikult kahjulikumgi – kuigi saak võib olla suurem, viivad kulutused taimekaitsele kasvataja ikka kahjumisse.

Doktoritöö juhendajad on Dr. Mati Koppel, Prof. Marika Mänd ja Dr. Ülle Lauk ning oponent Dr. Ludvik Tvarůžek (Agricultural Research Institute Kromĕŕiž, Czech Republic).

Doktoritöö on kättesaadav PDF failina EMÜ Raamatukogu DSpace keskkonnas:

http://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/148