Uudised

Eesti Maaülikool kutsub kõrghariduse katkestanuid tagasi

Täna, 4. jaanuaril algab Eesti Maaülikoolis TULE programmi avalduste vastuvõtt kevadsemestriks, avaldusi saab esitada 20. jaanuarini. TULE programmist toetatakse kõrghariduse esimese ja teise astme katkestanuid, kes saavad võimaluse kõrgharidusteed tasuta jätkata.

„Kõige enam TULE õppekohti on tehnika, tootmise ja ehituse ning põllumajanduse valdkondades,“ rääkis Eesti Maaülikooli TULE koordinaator Meeli Voore. Vastuvõtul eelistatakse kandidaate, kelle õppekava täitmise määr on suurem, eelnevate õpingute keskmine hinne oli kõrgem ning kes motivatsiooniküsimustiku põhjal on motiveeritumad. Vastuvõtt toimub erialadele, kus on riikliku koolitustellimuse õppekohad.

TULE programmi abiga saavad kõrgharidusteed tasuta jätkata need, kelle õpingud on katkenud ajavahemikul 01.09.2003 – 22.09.2009 ning kellel on läbida mitte rohkem kui pool õppekavast, kuhu õppima asutakse. Programmist toetatakse kõrghariduse esimese ja teise astme katkestanuid, arvestades, et üliõpilasel oleks võimalik oma õpingud lõpetada hiljemalt 2013. aasta lõpuks.

Hetkel õpib maaülikooli päevases õppes 48 TULE üliõpilast. Programmi raames on maaülikooli lõpetanud juba 12 üliõpilast.

Tule uuesti, lõpeta edukalt!

Täpsem info: www.emu.ee/sisseastujale/tule-programm