Uudised

Eesti Maaülikool korraldab rahvusvahelise konverentsi veekogude teemal

Homme, 25. jaanuaril algab Tallinnas Tallink Spa & Conference hotellis Euroopa Liidu teadusuuringute 7. raamprogrammi projekti WISER (Euroopa veekogud: Terviklahendused ökoloogilise seisundi ja taastumise hindamiseks) lõppkonverents. Kahepäevasele konverentsile on registreerunud ligi 200 osavõtjat 25-st riigist.

”Euroopa siseveekogud ja rannikumeri ning nende ökosüsteemid ja vee kvaliteet on kasvava inimmõju ja kliimamuutuse surve all. Veekogude säästva kasutamise aluseks on nende survete hindamine ja võimaluste leidmine, kuidas neid vähendada,” kommenteeris projekti organiseerimiskomitee esimees ja Eesti Maaülikooli uurija-professor Tiina Nõges.

Konverentsil osalejate spekter ulatub teadlastest ning üliõpilastest praktilise keskkonnakaitse ja -korraldusega tegelevate spetsialistideni. Eesti Maaülikool on projekti WISER Eesti partneriks.

Projekt WISER on kolme aasta jooksul ühendanud 16 Euroopa riigi 25 teadusasutust, et uurida Euroopa järvede, jõgede ja rannikumere seisundit, selle hindamissüsteeme ning parandamise võimalusi vastavalt Euroopa Veepoliitika Raamdirektiivi nõuetele. Projekti WISER peamiseks ülesandeks on aidata töötada välja Euroopa veekogude säästva kasutamise plaane muutuva kliima ja inimmõju tingimustes.