Uudised

Eesti Maaülikoolis saavad konverentsil kokku teadlased ja põllumajandustootjad

Homme, 15. märtsil algusega kell 9.30 toimub Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a) teadus-praktiline konverents „Agronoomia 2012“, kus põllumajandustootjad ja konsulendid saavad tutvuda selle valdkonna teaduslike uurimustööde uuemate tulemustega.

„Agronoomia konverents on oluline eelkõige seetõttu, et see aitab kaasa teabe levikule tootjate seas ja on hea vahend teadlaste ja praktikute koostööks. Nii suureneb ka Eesti põllumajanduse potentsiaal ja konkurentsivõime ning ühiskonnas levib arusaam maaelu arengu suundadest,“ kommenteeris Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi õppedirektor Endla Reintam.

Konverentsil esinevad suuliste ja stendiettekannetega Eesti Maaülikooli, Jõgeva Sordiaretuse Instituudi, Eesti Maaviljeluse Instituudi teadlased ning konsulentide ja põllumajandustootjate esindajad. Samuti tutvustab Põllumajandusministeeriumi esindaja maaelupoliitikat ja maaelu arengukava 2014-2020 ettevalmistamist. Konverentsiks ilmub ka teadusartiklite kogumik, mis on suunatud põllumajanduspraktikutele, –ametnikele ja –poliitikutele. Konverents lõppeb diskussiooniga.

„Agronoomia 2012“ korraldajaks on Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut koostöös Eesti Maaviljeluse Instituudi ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudiga. Üritust toetab Euroopa Liit.