Uudised

Eesti Maaülikooli looma- ja toidualasel konverentsil kohtuvad teadlased ja tootjad

Homme ja ülehomme, 29.-30. märtsil toimub Eesti Maaülikooli peahoone aulas konverents „Terve loom ja tervislik toit“, mis toob ühises diskussioonis kokku looma- ja toidusektori tootjad ning teadlased. 

„Me peame kavandama uuringuid eelkõige selles suunas, kus on nende järele vajadus,“ kommenteeris konverentsi üks korraldajatest ja Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusdirektor Ülle Jaakma. „Kui teadlased tutvustavad teadustööde tulemusi ning tootjad annavad tagasisidet, tekib puutepunkt. Me võime praegu olla üsna uhked selle üle, et side sektori töötajatega on tugev, seda näitab ka eeloleva konverentsi osalejate arv.“

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi korraldatud konverentsil tuleb looma tervise valdkonna ettekannetes muuhulgas juttu loomade sigimisprobleemidest ning toiduvaldkonnas käsitletakse erinevaid toiduhügieeni- ja tehnoloogia aktuaalseid küsimusi. Pauside ajal on võimalik tutvuda posterettekannetega ja osalejatele jagatakse ka instituudi teadustööde kogumikud.

Äsja ilmunud Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud Eesti taime- ja mullateaduste hindamise raportist selgus, et Eesti Maaülikool on teadlaste ja tootjate vahelise sideme loomisel Eesti edukaim ülikool. Väliskomisjoni koostatud raport rõhutab, et riiklikul tasandil on rakendusteaduste arendamine teadusasutustele oluliseks järgmiseks sammuks. Ülle Jaakma sõnul võib samas valdkonnas esile tõsta ka maaülikooli looma- ja toiduteadused, sest mitmed valdkonnad – näiteks piimakarjakasvatus – on Eesti Maaülikooli instituudis rakendusuuringutega kaetud.

Konverentsi täpsem kava: http://vl.emu.ee/userfiles/emu2015/VLI/terveloom2011/2012_terveloom_kava.pdf