Uudised

Eesti Maaülikool esitleb mullateaduse õpikut

Eesti Maaülikooli põllumajanduse ja keskkonnainstituudi teadlased esitlevad homme, 12. aprillil kell 11 Eerika tänava õppehoones kõrgkooliõpikut „Mullateadus“, mis lisaks õppevahendile on heaks teadmiste omandamise allikaks ka põllumajanduses tegutsevatele praktikutele.

Õpiku koostamisel on silmas peetud võimalikult laia huviliste ringi ja see peaks sobima mullateaduse üldaluste ja Eesti muldade tundmaõppimiseks. Ühtlasi antakse ülevaade maailma muldadest ja levinumatest rahvusvahelistest mullaklassifikatsioonidest. Enamik teemakäsitlusi vastab bakalaureuseõppe tasemele, kuid sõltuvalt õppekava ja -aine iseärasustest on mõned teemad kohased ka erikursuste ja magistriõppe tarbeks.

„Uue eestikeelse, kõiki mullateaduse valdkondi terviklikult käsitleva kõrgkooliõpiku järele on vajadus olnud juba aastakümneid,“ selgitab mullateaduse ja agrokeemia osakonna juhataja dotsent Alar Astover. „Õpikus leidub tarvilikku teavet nii põllumehele, loodushuvilisele, teadlasele, ametnikule kui ka poliitikule, see tähendab kõigile, kes oma tegevuses looduse ning seega ka mullaga otseselt või kaudselt kokku puutuvad.“

Õpikus on 488 lehekülge ning see sisaldab arvukalt illustreerivaid jooniseid ja fotosid.  Riikliku programmi „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine“ osalisel toel valminud õpiku autorid on Alar Astover, Raimo Kõlli, Hugo Roostalu, Endla Reintam ja Enn Leedu.