Uudised

Kümne riigi teadlased räägivad maaülikoolis biotehniliste süsteemide tulevikust

10.-11. mail toimub Eesti Maaülikoolis kolmas rahvusvaheline konverents „Biosystems Engineering“, kus osalevad kümne riigi teadlased. Konverentsil kirjutatakse alla Eesti Maaülikooli ja Eesti Taastuvenergia Koja ühiste kavatsuste protokoll, mis keskendub taastuvenergia valdkonna arendamisele Eestis.

„Konverentsil käsitleme alternatiivseid võimalusi traditsioonilisele energiatootmisele, uurime taastuvate kütuste tootmis- ja kasutusvõimalusi nii autodes kui väikekatlamajades,“ rääkis Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi direktor Margus Arak.

Konverentsil keskendutakse taastuv- ja bioenergeetikale, ergonoomikale, tootmistehnikale ja loomapidamistehnoloogiale, aga räägitakse ka põllundusmasinatest ja agrotehnoloogiast ning sõidukitest ja kütustest.

Konverentsil esinevad ettekannete ja artiklitega kümne riigi teadlased – lisaks Eestile osalevad Soome, Taani, Saksamaa, Tšehhi, Läti, Leedu, Venemaa, Iraani ja Hispaania ülikoolide vastavate valdkondade teadlased ja spetsialistid.

Konverentsi plenaaristungil allkirjastatakse Eesti Maaülikooli ja Eesti Taastuvenergia Koja ühiste kavatsuste protokoll, mis keskendub taastuvenergeetika valdkonna arendamisele Eestis, taastuvenergeetika valdkonna teadusuuringute ühisele koordineerimisele ja avalikkuse energeetikaalase teadlikkuse tõstmisele.

Esimest korda toimus konverents 2010. aastal. Konverentsi korraldab Eesti Maaülikooli tehnikainstituut. Täpsem info: http://bse.emu.ee