Uudised

Eesti Maaülikool ja Eesti Taastuvenergia Koda allkirjastasid ühiste kavatsuste protokolli

Eesti Maaülikool rektor Mait Klaassen ja Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist kirjutasid täna, 10. mail alla  ühiste kavatsuste protokollile, millega luuakse alus kahepoolseks koostööks teaduse- ja arendustegevuse vallas, spetsialistide koolitamiseks ja energeetikaalase teadlikkuse tõstmiseks avalikkuses.

Protokolli kohaselt töötavad pooled välja iga-aastase konkreetse tegevuskava, kus sõnastatakse täpsemad tegevused, mille edenemise üle hakkab järelvalvet teostama selleks ellu kutsutud nõukogu.

„Taastuvenergeetika valdkonnas on Eestil olemas suur potentsiaal, mille arendamisel on Eesti Maaülikoolil teadmiste näol oluline roll. Võimaluste praktikasse rakendamiseks on aga vajalik koostöö vastava erialaliiduga, kuna see loob võimalused nii lühiajaliselt efektiivsete kui ka pikaajaliselt jätkusuutlike lahenduste leidmiseks energeetika vallas," sõnas Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi energeetika osakonna juhataja professor Andres Annuk.

Nii Eesti Maaülikooli teadlased kui ka Eesti Taastuvenergia Kotta koondunud ettevõtjad näevad ühises koostöös olulist potentsiaali nii Eesti taastuvenergia ressursi tõhusamal kasutamisel ning ka uute tehnoloogiate kasutusele võtmisel. Taastuvenergia tootjad on valmis pakkuma Eesti Maaülikooli tudengitele praktikavõimalusi ning jagama oma ekspertteadmisi. Samuti on mõlemad pooled huvitatud uudsete taastuvenergia lahenduste tutvustamisest laiemale avalikkusele.