Uudised

Eesti Maaülikoolis käivitati uudne monitooringusüsteem

Eesti Maaülikooli Märja katsefarmis käivitati kaasaegne ja Eesti tingimustes uudne lauda mikrokliima monitooringu süsteem.

„Süsteemi käivitamise eesmärgiks on monitooringul saadavate andmete baasil ventilatsiooni mahtkiiruse modelleerimine loomuliku ventilatsiooniga loomapidamishoonetes,“ selgitas  Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadur Allan Kaasik. „Ventilatsioonimahtude teadmine võimaldab täpsemini arvutada mitmesuguseid emissioonifaktoreid, näiteks ammoniaagi emissiooni, seega selline süsteem võimaldab kindlaks teha palju üks või teine loomapidamisviis keskkonda mõjutab.“ Praegusel ajal kasutatakse mahtude kalkuleerimiseks kaudseid ning ebatäpseid meetodeid. Ülesehituselt sarnast süsteemi kasutatakse Helsingi Ülikooli katsefarmides, Eesti tingimustes on tegemist uudse süsteemiga.

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.