Uudised

Tartus kohtuvad konverentsil rahvusvahelised mullateadlased

27.-28. augustini toimub Tartus rahvusvaheline konverents „Huumusvormid ja bioloogiliselt aktiivsed ühendid kui mullastikulise mitmekesisuse indikaatorid“. Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikool, Poola TA Põllumajandus- ja metsakeskkonna instituut, Eesti Mullateaduse Selts ja Poola Vabariigi Suursaatkond Tallinnas.

„Konverentsi temaatika on fokuseeritud mulla huumusvormide ülesehitusele ja koostisele ning nende moodustumise ja talitlemisega seoses olevatele bioloogiliselt aktiivsetele ühenditele,“ rääkis Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduse ja agrokeemia osakonna juhataja Alar Astover.

Konverentsi ettekanded hõlmavad Põhja- ja Kesk-Euroopa pedo-ökoloogilistes tingimustes kujunenud muldade huumusvormide omadusi, ülesehitust ja klassifitseerimist, mida kõike käsitletakse seoses maakasutuse (põllud, metsad, rohumaad), mullaomaduste ja erinevate biokeemiliste protsessidega.

27. augustil algusega kell 10 on kõigil huvilistel võimalik Dorpati Konverentsikeskuses (Soola 6, Tartu) kuulata Osnabrücki Ülikooli professori Gabriele Brolli ettekannet huumusvormidest ja pealismulla klassifitseerimisest ning Poola TA Põllumajandus- ja metsakeskkonna instituudi professori Lech W. Szajdaki ettekannet keemiliste ja füüsikaliste analüüside olulisusest mullaprotsesside ja nende toimemehhanismide mõistmisel. Nendele ettekannetele järgnevad nii erinevad suulised ettekanded kui ka on võimalik tutvuda 16 stendiettekandega. 28. augustil toimub eelregistreerunud osavõtjatele teaduslik ekskursioon, mille raames tutvutakse metsaökosüsteemi huumusvormidega, Emajõe Suursoo looduskeskusega ja sõidetakse lodjal „Jõmmu“.

Tartu huumusvormide konverentsiga tähistatakse Poola TA Põllumajandus- ja metsakeskkonna instituudi ning Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduse ja agrokeemia osakonna teadusliku uurimistööalast kümnendat aastapäeva. Konverentsi töökeeleks on inglise keel.