Uudised

Eesti Maaülikool läbis esimese Eesti ülikoolina institutsionaalse akrediteerimise

Eesti Maaülikool on esimene ülikool Eestis, mis läbis edukalt uut tüüpi hindamise – institutsionaalse akrediteerimise. 28. augustil võttis Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu vastu otsuse – akrediteerida Eesti Maaülikool seitsmeks aastaks.

Rahvusvaheline hindamiskomisjon tõstis esile ülikooli rolli maaelu edendamisel Eestis, samuti ülikooli avatud juhtimisstiili ning üliõpilasesõbralikku hoolivat ja hubast õhkkonda. Hinnati EMÜ häid sidemed huvigruppidega: tööandjate, vilistlaste ja erialaliitudega.

„Institutsionaalsel akrediteerimisel hindavad eksperdid ülikooli kui terviku toimimise tõhusust ja juhtimise sihipärasust“ sõnas Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri juhataja sihtasutusest Archimedes Heli Mattisen „ samuti seda, kas ja kuidas ülikool arvestab ühiskonna ootustega ning mil moel tagab oma lõpetajate rahvusvahelise konkurentsivõime.“

Hindamiskomisjon soovitas ülikoolil rohkem panustada rahvusvahelisele turundusele ja avalikkusele suunatud tegevustele. Lõpetajate konkurentsivõime suurendamiseks tuleks õppetöös enam kasutada inglise keelt ja edendada koostööd nii Eesti kui välisülikoolidega. 

Kõik Eesti kõrgkoolid peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima kord seitsme aasta jooksul. 2016. aastaks on akrediteerimise läbinud kõik Eesti kõrgkoolid. Välishindamise  eesmärk on toetada strateegilise juhtimise ja kvaliteedikultuuri arengut Eesti kõrgkoolides.

 

Kontakt: Heli Mattisen, Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri juhataja, 517 8197


Autor: SA Archimedes

Allikas: SA Archimedes pressiteade