Uudised

Tehnikainstituut esitas Eesti Maaülikooli rektorikandidaadiks Mait Klaasseni

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi nõukogu esitas Eesti Maaülikooli rektorikandidaadiks praegu ametis oleva rektori Mait Klaasseni.

Valimiskomisjonile esitatud ettepanekus põhjendab tehnikainstituudi nõukogu esimees professor Kuno Jürjenson: „Mait Klaassen on end näidanud tegusa ja tööka rektorina, ta on palju teinud ülikooli, sealhulgas tehnikainstituudi õppe- ja teadustegevuse koordineerimisel ja materiaalse baasi arendamisel.“  

Valimiskomisjon registreerib nõuetele vastavad kandidaadid pärast kandidaatide ülesseadmise lõpptähtaega, 5. septembril 2012 kell 16.00. Samaks lõpptähtajaks esitavad ülesseatud kandidaadid ülikooli akadeemilisele sekretärile oma kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks, nõusoleku mitteesitamine loetakse kandideerimisest keeldumiseks.

Rektorikandidaate võivad valimiskomisjonile esitada Eesti Maaülikooli akadeemiliste struktuuriüksuste nõukogud, üliõpilasesindus, Eesti Maaülikooli ametis olev rektor ja endised rektorid ning teiste avalik-õiguslike ülikoolide ja Eesti teadusasutuste nõukogud. Rektori ametikohale võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud professori ametikohale.

Rektor valitakse 28. septembril  ning rektori ametiaeg algab 1. jaanuaril 2013.