Uudised

Doktoritöös uuriti puitulagundavate seente süstemaatikat ja ökoloogiat

Reedel, 7. septembril kell 10 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant Indrek Selli väitekiri teemal „Puitulagundavate kandseente valitud taksonite süstemaatika ja ökoloogia“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks mükoloogia erialal.

Oma doktoritöös keskendub Indrek Sell puitulagundavate kandseente valitud taksonitele, mille süstemaatikas või ökoloogias on veel mitmeid olulisi lahendamata probleeme. „Puitulagundavad seened põhjustavad puumädanikku, tekitades seeläbi metsamajanduslikku kahju; teisalt on nad aga bioloogilise mitmekesisuse näitajad ning neil on tähtis osa ökoloogilises aineringes,“ selgitas Sell. Puitulagundavate seente paljud liigid on väga haruldased: osa neist on looduskaitse all või metsa-vääriselupaikade indikaatorliikide nimistus.

Doktoriväitekirja aluseks olev materjal pärineb nii Eestist kui ka mujalt Euroopast, samuti Aasiast. „Paljude lehtpuude elustüvedel valget südamemädanikku tekitavat seent tuletaelikut ehk ebatuletaela kirjeldati paarisaja aasta eest kahe liigina, nüüdseks on selles omavahel lähedaste liikide rühmas teada 11 liiki, millest Eestis esineb üheksa,“ rääkis Sell. Doktorant tegi kindlaks, et saarel, vahtral ja tammel kasvavad tuletaelikud pole uued teadusele seni tundmata liigid, nagu varem oletati, vaid kuuluvad hoopis lepataeliku alla.

Kaitsmisele tuleva teadustöö raames leidis Indrek Sell, et Eestis looduskaitse all olev kadakatarjak on uue liigina kirjeldatud koguni kahel korral: 1920. aastail Prantsusmaal ja 1950ndate lõpus Eestis. Mõlema liigi identsust on kinnitanud doktoritöös läbi viidud DNA-analüüs.

Töö avalik kaitsmine toimub Tartus Karl Ernst von Baeri maja (Veski 4) seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on professor Anne Luik (Eesti Maaülikool), vanemteadur Heikki Kotiranta (Soome Keskkonnainstituut, Helsingi, Soome) ja teadur Kadri Põldmaa (Tartu Ülikool) ning oponent dotsent Michal Tomšovský (Mendeli Ülikool, Brno, Tšehhi).