Uudised

Rahvusvahelised eksperdid kiitsid Eesti Maaülikooli tippkeskuse kõrget taset

Eesti Maaülikooli keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskuse ENVIRON eelmisel nädalal Tartus toimunud ühisseminaril kiitis välisriikide ekspertidest moodustatud nõuandev kogu tippkeskuse teaduslikku taset ja ambitsioonikat tööplaani.

Geoteaduste vallas maailma enimtsiteeritud teadlane Markku Kulmala sõnas seminaril, et tippkeskuse kava uurida taimede ja keskkonnamuutuste vastastikuseid seoseid alates molekulidest kuni ökosüsteemideni on ambitsioonikas. Samas on professor Ülo Niinemetsa juhitava tippkeskuse teadlased taimeteaduses ja ökosüsteemide alal tipptasemel ning edu saavutamiseks on potentsiaal suur.

Tippkeskus ENVIRON viib läbi interdistsiplinaarset eksperimentidel ja mudelitel põhinevat teadustööd. Eksperimentide käigus uuritakse taimedes stressi põhjustavaid protsesse molekulaarsel tasandil. „Eriti huvipakkuv on taimede õhulõhede uurimine: miks ja millal taim oma õhulõhed avab või suleb,“ rääkis Eesti Maaülikooli keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskuse juhataja Ülo Niinemets. Molekulaarsete protsesside tundmise abil saab modelleerida ja ennustada, kuidas ökosüsteemid tervikuna reageerivad globaalsetele kliimamuutustele. „Ökosüsteemides uuritakse vastastikuseid seoseid taimekoosluste ja mikroorganismide ning õhu ja mulla vahel,“ selgitas Niinemets. „Ökosüsteemidel on suur võime kohaneda keskkonnamuutustega, kuid siiani ei ole seda kliimamuutuste mõju ennustamisel enamasti arvestatud.“

Ühisseminaril tutvustasid tippkeskuse teadlased uuemaid teadustulemusi ning teadusrühmade vahelist koostööd. Ettekannetega esinesid taimeteaduse tippteadlased, tippkeskuse välisekspertide nõukogu liikmed Markku Kulmala Helsingi Ülikoolist, Rainer Matyssek Müncheni Tehnikaülikoolist ja Stefen Jansson Umeå Ülikoolist.