Uudised

Eesti Maaülikooli rektorikandidaat tutvustab täna oma seisukohti

Täna, 21. septembril kell 15 tutvustab Eesti Maaülikooli rektorikandidaat Mait Klaassen maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1A) oma nägemust kõrgkooli järgnevast viiest aastast. Üritusele on oodatud nii ülikoolipere, vilistlased kui ka kõik huvilised.

Rektorikandidaat Mait Klaasseni hinnangul on aastad 2013-2017 Eesti Maaülikooli jaoks avanemise aastad. „„Avanev ülikool“ on juba toimiva ülikooli potentsiaal uuteks arenguteks – peame olema valmis saavutatult edasi minema,“ leiab Klaassen. „Eesti Maaülikool peab olema rahvusvaheliselt aktsepteeritud õppeasutus, teaduskeskus ja põllumeest toetav tugikoht igas asjas, mis puudutab maad kui rikkuse allikat ja piltlikult öeldes ema. See on põhiprintsiip, mis pole kunagi valmis ning mida just seetõttu tuleb jätkata.“

Rektori valimiskoosolek toimub Eesti Maaülikooli aulas 28. septembril algusega kell 12. Rektori valib 260-liikmeline valimiskogu, kuhu kuuluvad kõik ülikooli nõukogu liikmed, kõikide akadeemiliste struktuuriüksuste nõukogude liikmed, kõik ülikooli korralised professorid, dotsendid, juhtivteadurid, vanemteadurid ning üliõpilasesinduse poolt valitud üliõpilaste esindajad.

Kandidaat osutub valituks, kui tema poolt on hääletanud vähemalt 131 valimiskogu koosseisu liiget.

Rektori ametiaeg algab 1. jaanuaril 2013 ning kestab viis aastat.

Rohkem infot: http://www.emu.ee/ylikoolist/avalik-teave/rektori-valimised