Uudised

Eesti Maaülikool valib homme rektorit

Homme, 28. septembril algusega kell 12.00 on Eesti Maaülikooli rektori valimiskoosolek. Rektori kandidaadiks seati üles praegu ametisolev rektor Mait Klaassen.

Rektori valib 260-liikmeline valimiskogu, kuhu kuuluvad kõik ülikooli nõukogu liikmed, kõikide akadeemiliste struktuuriüksuste nõukogude liikmed, kõik ülikooli korralised professorid, dotsendid, juhtivteadurid, vanemteadurid ning üliõpilasesinduse poolt valitud üliõpilaste esindajad, kes moodustavad valimiskogu koosseisust viiendiku.

Rektor osutub valituks, kui tema poolt hääletab  üle poole (ehk 131 liiget) valimiskogu koosseisust.

Rektori ametiaeg algab 1. jaanuaril 2013. aastal.

Rektori valimiskoosolekut on otseülekandes võimalik jälgida aadressilt http://video.emu.ee