Uudised

Eesti Maaülikooli teadlased leidsid Eesti piimakarjast sigimisprobleeme põhjustava parasiidi antikehad

Eesti Maaülikooli teadlaste poolt läbi viidud uuring tuvastas Neospora caninum’i, sigimisprobleeme põhjustava ainurakse parasiidi, antikehade esinemise enam kui kolmandikus Eesti piimaveise karjades.

N. caninum’i levitajateks veistele on peaasjalikult koerad, kes on eelkõige väiksemates farmides väga levinud. Ehkki haigusetekitaja on Euroopas veiste sigimisprobleemide sage põhjus, ei teata sellest uuringu ühe läbiviija, Eesti Maaülikooli parasitoloogia vanemteaduri Brian Lasseni arvates Eestis kuigi palju. Parasiidi ootsüstid satuvad nakatunud koera väljaheidetega väliskeskkonda ning loomad nakatuvad ootsüstidega saastunud sööta või karjamaarohtu süües. Nakatunud emasloomalt kanduvad haigustekitajad veel sündimata vasikale, mistõttu võivad tekkida loote abort, väärareng, surnultsünd või järgneda närvikahjustustega vasika sündimine. “Uuringuga püüdsime kindlaks teha, kas teiste aborte põhjustavate viiruste, nagu veiste viirusdiarröa viiruse (VVDV) ja veiste herpesviirus 1 (VHV1) samaaegne nakkus võib sigimisprobleeme süvendada,” selgitas Brian Lassen.

Eestis esmakordselt läbi viidud uuring näitas, et N. caninum’i antikehadega veisekarju ähvardab suurem abortide ja surnultsündide oht võrreldes karjadega, kus parasiiti ei esine. Sama kehtib ka VHV1 nakkuse kohta, kuid tõestust oletusele, et nende haigusetekitajate koosesinemine võiks probleeme süvendada, ei leitud. Uuring näitas, et siiani tähelepanu alt välja jäänud parasiidi nakkust tuleks alati kahtlustada, kui teiste sigimisprobleeme põhjustavate nakkuste kõrvaldamisel probleemid jätkuvad. “Siinkohal on oluline, et laborid oleksid suutelised N. caninum’it diagnoosima, sest see on eelduseks, et nakkusest saadakse võitu,” lisas Brian Lassen.