Uudised

Eesti Maaülikooli energeetika eriala päeval räägitakse energeetikast kui ühiskonna mootorist

Täna 5. oktoobril toimub Eesti Maaülikoolis energeetika eriala päev, kus räägitakse energeetikast läbi aegade ning selle tähtsusest ühiskonnas. Sel aastal tähistatakse Eesti Maaülikooli energeetikaõppe 40. aastapäeva.

„Võrreldes aastakümnete taguse ajaga on energeetikaõpe täna spetsialiseerunud rohkem energiakasutuse ja väiketootmise teemadele,“ rääkis energiakasutuse eriala olevikust Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi energeetika osakonna juhataja professor Andres Annuk. „Tänapäeval on energeetika vastutusvaldkonna eesmärk teha ja arendada laiapõhjalist kõrgetasemelist õppe- ja teadustööd energeetikaga seotud uurimisvaldkondades, nagu taastuvenergeetika, energiakasutus, energiasäästu- ja salvestusvõimalused ning tehniliste protsesside modelleerimine.“

Energeetika eriala päeval räägitakse energeetika eriala minevikust, olevikust ja tulevikust, aga ka elektriinseneeriast ning erinevatest energeetikaga seotud tõsiasjadest. Samuti on võimalik tutvuda tehnikamaja uuenenud laboritega. Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi energeetika osakonna projektijuht ja lektor Marek Muiste läheneb oma ettekandes energeetikale kui ühiskonna mootorile. Homne loeng, mis avab kümnest loengust koosneva tsükli, vaatleb energiavaldkonna ja ühiskonna suhteid. „Energia valdkonnast alguse saavad protsessid mõjutavad meie elus ka teisi eluvaldkondi, nagu näiteks teadmised, kommunikatsioon ja tehnika areng, mis on ju tihedalt seotud meie igapäevaelu ja elukvaliteediga – tekib huvitav tsükkel, kus inimestel on nälg energia järele, selleks võetakse kasutusele enam energiaressursse, mis viib rikkalikuma toidulauani, mõjutab kommunikatsiooni ning tehnika arengut, selleks on jällegi vaja enam energiat. See tsükkel ongi meid toonud kiviajast kõrgtehnoloogilise tsivilisatsioonini,“ selgitas Muiste.

Energeetika eriala päev toimub Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis (Kreutzwaldi 56) algusega kell 14. Täpsem info: https://www.emu.ee/ylikoolist/uudised/sundmused/kalender/2012-10-05/energeetika-eriala-paev/