Uudised

Mainekas teadusajakiri tunnustas Eesti Maaülikooli doktorandi artiklit

Teadusajakiri Journal of Dairy Science tõstis oktoobrinumbris esile Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi söötmise osakonna doktorandi Aire Ilvese artikli „Piimalehmade piima ja vere metaboloomi muutused esimeste laktatsioonikuude jooksul“.

Artiklis („Alterations in milk and blood metabolomes during the first months of lactation in dairy cows“ – A. Ilves , H. Harzia, K. Ling, M. Ots , U. Soomets, K. Kilk) annab doktorant ülevaate madala molekulaarmassiga metaboliitide muutustest lehmade piimas ja veres esimestel laktatsioonikuudel. Uuringus kasutati uut süsteemset lähenemist, proove analüüsiti mass-spektromeetriliselt. Ilvese poolt läbi viidud uuring näitab, et madalmolekulaarsete metaboliite kontsentratsioon muutus laktatsiooni esimestel kuudel veres ja piimas oluliselt, kusjuures vere näitajad sõltuvad looma eripäradest rohkem kui piima näitajad. „Uuringu tulemusena selgus, et piimas toimusid olulisemad muutused laktatsiooni esimeste kuude vältel fosforüleeritud sahhariidide kontsentratsioonis, samas kui vereplasmas põhjustas suurimaid muutusi polüküllastumata rasvhappeid sisaldav fosfatidüülkoliin,“ selgitas Ilves.

Artikkel on osa Aire Ilvese doktoritööst, milles ta uurib negatiivse energiabilansiga seotud piima metaboliitide muutusi. Doktoritööd juhendavad Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased Katri Ling, Ursel Soomets ja Kalle Kilk.

Journal of Dairy Science on juhtivaid ja tsiteeritumaid põllumajandus-, piimandus- ja loomakasvatusvaldkonna ajakirju maailmas, mida annab välja Ameerika Piimandusteaduse Ühendus (American Dairy Science Association). Ajakirja lugejaskonna moodustavad enam kui 70 riigi haridus-, tööstus- ja valitsussektori esindajad. Ajakirja leiab internetis: http://www.journalofdairyscience.org/