Uudised

Rohevik toob Tartusse energiaeksperdid Põhjamaadest ja Baltikumist

Neljapäeval, 25. oktoobril toimub Eesti Maaülikooli peahoones (Kreutzwaldi 1A) keskkonnafoorumi Rohevik raames konverents „Targad energialahendused“. Eksperdid Eestist ja välisriikidest avavad rohemajanduse ja energiatõhususe teemasid kõigile huvilistele. Konverents on pühendatud Tartu Teaduspargi 20. aastapäevale.
 

Konverentsi juhatab teiste seas sisse Norra Kuningriigi suursaadik Eestis, T. E. Lise Nicole Kleven Grevstad. Ettekannetega esinevad energiateemade eksperdid Eestist, Soomest, Rootsist, Norrast ja Lätist. Üritus toimub Eesti Maaülikooli aulas kell 10.00-17.30.

Konverentsi kolmes teemablokis räägitakse esmalt rohemajanduse tulevikust Eestis ja praktikast Skandinaavias. Teises osas tutvustatakse näidete varal täna toimivaid tarku energialahendusi ja päeva lõpus käsitletakse rohelise ehituse temaatikat.

Konverentsi päevakavaga saab lähemalt tutvuda aadressil: http://www.rohevik.ee/2012/et/smart-energy-solutions/programme.

Järgmisel päeval, 26. oktoobril, külastavad huvilised Tartumaa energiaettevõtteid ning nutikaid energialahendusi kasutavaid asutusi: 
Fortum Tartu koostootmisjaama, trükikoda Ecoprint, Kõrveküla lasteaeda jt.

Roheviku konverentsi “Targad energialahendused” eestvedajad on Tartu Teaduspark ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis. 
Kaaskorraldajad on Eesti Maaülikool, Tartu linn, Tartumaa Omavalitsuste Liit ning Tartu Regiooni Energiaagentuur.

Tartu Teaduspark on asutatud 1992. aastal esimese omalaadse organisatsioonina Baltikumis eesmärgiga aidata kaasa teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekkele ning arengule. Muuhulgas toetab Tartu Teaduspark regiooni ettevõtete arengut tootearenduskeskuste loomisega – tänaseks on rajatud peenmehaanika, elektroonika ja materjalide ning mobiilirakenduste katsekeskused.

Seekordne Roheviku keskkonnafoorum algas eelmisel neljapäeval Tallinnas, kus kõrgetasemelisel konverentsil vaatlesid eksperdid ja poliitikud taastuvenergia ja energiatõhususe poliitika senist kujunemist ning panid aluse tihedamale koostööle.

Roheviku kutsus 2011. aastal ellu Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, et tuua kokku Põhja- ja Baltimaade eksperdid, ettevõtjad ja poliitikud, kelle ühine huvi on kestliku eluviisi saavutamine Läänemere piirkonnas.

Roheviku veebileht asub aadressil www.rohevik.ee.

Rohevik on jälgitav veebis: https://video.emu.ee