Uudised

Eesti Maaülikool hakkab õpetama Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilasi

Teisipäeval, 6. novembril allkirjastavad Eesti Maaülikooli õppeprorektor Jüri Lehtsaar ja Tartu Tamme Gümnaasiumi direktori kt Urmas Tokko koostöölepingu, mille eesmärgiks on gümnaasiumi maamajanduse, tehnoloogia, loodus- ja keskkonnahoiu õppesuundade arendamise toetamine.

Eesti Maaülikooli õppeprorektori Jüri Lehtsaare sõnul annab Eesti Maaülikool lepingu sõlmimisega oma panuse üldharidusse: „Koostöös üldhariduskooliga soovime suunata õppureid arendama loodus- ja keskkonnahoiu, maamajanduse, aga ka tehnoloogia valdkondi Eestis.“ Sõlmitav koostööleping võimaldab õpilastel osa saada maaülikooli poolt pakutavast: „Gümnaasiumiõpilased saavad osaleda praktikumides ja eriloengutes, samuti kasutada meie tehnikat ja tipptasemel laboreid, mis annab neile alusteadmised selleks, et jätkata tulevikus oma õpinguid Eesti Maaülikoolis.“

„Koostöö Eesti Maaülikooliga võimaldab meil loodusteaduslikku ja tehnoloogiaalast õpet läbi viia kaasaegsetes laborites ning teemadel, mis täiendavad kooli õppekava valdkonnas, kus kooli õpetajatel endil eriharidus puudub,“ ütles  Tartu Tamme Gümnaasiumi direktori kt Urmas Tokko. Leping tagab tema hinnangul uute tegevusvaldkondade lisandumise, soodustab kooli praeguste ja sobivusel ka tulevase uue õppesuuna arengut gümnaasiumis ning loob eeldusi ka põhikooli õppekava toetamiseks. „Kindlasti on tihedam kokkupuude ülikooliga arendav ka õpetajatele ning loob õpilastele võimaluse teadlikumaks karjäärivalikuks.“ Urmas Tokko sõnul pole taoliste lepingute sõlmimine väga tavapärane, sest kõrgkoolid hindavad tulevaste partnerkoolide kvaliteeti ning kaaluvad nii oma rahalisi kui inimressursse hoolikalt.

Lepingu sõlmimisele järgneb geoinformaatika praktikum Tartu Tamme Gümnaasiumi 11b klassile. Sellel õppeaastal on plaanis läbi viia veel elektrotehnika ja elektroonika ning bio- ja taastuvenergia praktikumid, samuti saavad õpilased teadmisi embrüotehnoloogiast. 
Koostööleping allkirjastatakse kell 12.30 Kreutzwaldi 64 ruumis 238.