Uudised

Konverentsil arutletakse taastuvenergia rolli üle Eesti energiaportfellis

Neljapäeval, 8. novembril toimub Tartus Eesti Maaülikooli peahoone aulas konverents „Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine XIV“ (TEUK – XIV). Konverents on jälgitav: http://video.emu.ee

TEUK-ist on aastate jooksul kujunenud Eesti üks olulisemaid taastuvenergiaalaseid konverentse, kus käsitletakse tänasel päeval Euroopa ja ka globaalse taastuvenergiaalase arendustegevuse fookuses olevaid teemasid: taastuvenergia ressursid, nende tootmine ja kasutamine. „Erinevalt mitmetest rahvusvahelistest konkurentidest keskendume meie oma konverentsiga eeskätt kohalikele probleemidele ning Eesti teadurite poolt teostatud uuringutele ja projektidele,“ rääkis konverentsi korraldaja, Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskuse spetsialist Elis Vollmer. Sellel aastal räägitakse konverentsil näiteks tuuleenergia ühistutest, taastuvkütuste kasutamisvõimalustest ja kaugkütte tulevikuperspektiividest, samuti soojuspuuraukude mõjust põhjaveele ning Eesti energiamajanduse pikaajalisest arengukavast. Samuti on võimalik tutvuda stendiettekannetega ning osaleda diskussioonis, mis keskendub taastuvenergia rollile Eesti energiaportfellis.

Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskus ja Eesti Teadusagentuur koostöös Eesti Taastuvenergia Kojaga. Konverentsi toimumist toetab Euroopa Liit Regionaalarengu fondi kaudu.

Konverentsiga samal ajal toimub Eesti Maaülikooli raamatukogus taastuvenergiaalase kirjanduse näitus.

Konverentsi programm on alla laetav siit: http://tek.emu.ee/userfiles/emu2015/taastuvenergia_keskus/TEUK_XIV/TEUK_XIV PROGRAMM.pdf  

Konverentside kohta leiab rohkem infot: http://tek.emu.ee/teuk-konverentsid/